Auzef Bilgilendirme, İstanbul

Ders Notlarının Görülmesi

13 Ekim 2015

AUZEF

• Sınav sonuçları ilgili öğrenme yönetim sistemlerinde yayımlanır.
• Öğrencilerimiz sonuçlarını inceler ve itirazda bulunurlar.
• İtirazlar, Ölçme ve Değerlendirme Sürecinin ilgili şubesi tarafından incelenir, gerekli düzenleme gerçekleşir.
• Tüm bu süreçlerden sonra notlar, bilişim birimi tarafından otomasyon sistemine gönderilir.
• Notlar, ölçme ve değerlendirme çalışanlarınca ilan edilerek öğrencilerimizin görmesi sağlanır.

13 Ekim 2015
Bu bilgi bana yardımcı oldu ve sorunumu çözdü Evet (29) Hayır (223)

Görüntüleme: 2485